Desktop Schools Popup

Select a School

Learn Virtually with 196Online

PRIORITY ENROLLMENT DEADLINE IS CLOSED
All applications will now be placed on a waiting list. A confirmation of enrollment period will be later this year, along with more information.
 

Ready to enroll? Get started!

A new District 196 online school opening in 2021-22

 

*Versión en español a continuación.
*Nooca Soomaaliga ee hoos ku qoran.

196 Online Logo

District 196 is excited to announce the opening of a new online school this fall for families K-12 who would like their children to learn online in the 2021-22 school year. 196Online takes the best from the current digital academy program and adds enhancements based on suggestions from students and teachers.

196Online is an optional program. Families who would like their children to learn in-person at school next year should not sign up for 196Online.

196Online will be a district-wide school, with District 196 teachers and access to the same academic supports that are available in District 196 school buildings. 196Online will offer a comprehensive curriculum, flexible and personalized learning in an equitable online community that values relationships and inspires the growth and development of all learners. Middle school and high school students enrolled in 196Online may participate in co-curricular activities at their attendance-area school. High school students may also take up to three specialized elective  courses in person each year, if the courses are not offered online.

If you want to learn more about 196Online, please keep reading below for information and links. If you want to enroll your child in 196Online for the 2021-22 school year, you must act now through Thursday, March 4. 

ONLY ONE WEEK TO ENROLL FOR 2021-22 - WINDOW OPEN NOW THROUGH MARCH 4!

enrollment form

More Information

Learn more about the elementary school, middle school and high school programs and visit the 196Online website. Families interested in enrolling are encouraged to attend one of the upcoming informational sessions on March 1 at 11 a.m. or 5 p.m. Please register in advance.  

Contact our team by emailing 196Online@district196.org or calling 651-423-7826.

Shifting from 196 Digital Academy to 196Online


196Online Inscribirse Ahora

Una nueva escuela línea del Distrito 196 que abrirá en para el año escolar 2021-22

196 Online Logo

El Distrito 196 se complace en anunciar la apertura de una nueva escuela en línea este otoño para las familias K-12 que deseen que sus hijos aprendan en línea durante el año escolar 2021-22. 196Online toma lo mejor del programa actual de la Academia Digital 196 y añade mejoras basadas en las sugerencias de los estudiantes y profesores.

196Online será una escuela a nivel de distrito, con profesores del Distrito 196 y acceso a los mismos apoyos académicos que están disponibles en los edificios escolares del Distrito 196. 196Online ofrecerá un plan de estudios completo, un aprendizaje flexible y personalizado en una comunidad en línea equitativa que valora las relaciones e inspira el crecimiento y el desarrollo de todos los estudiantes. Los estudiantes de las escuelas intermedias y preparatorias inscritos en 196Online pueden participar en actividades cocurriculares de la escuela de su área de asistencia. Los estudiantes de preparatoria también podrán tomar hasta tres cursos electivos especializados en persona cada año, si los cursos no se ofrecen en línea.

Si desea conocer más sobre 196Online, siga leyendo a continuación para obtener información y enlaces. Si desea inscribir a su hijo en 196Online para el año escolar 2021-22, debe actuar de forma inmediata antes del jueves 4 de marzo.

SÓLO UNA SEMANA PARA INSCRIBIRSE PARA EL AÑO ESCOLAR 2021-22 - LA VENTANA ESTÁ ABIERTA DESDE AHORA HASTA EL 4 DE MARZO

Haga clic en este enlace para acceder al formulario de inscripción

Más Información

De la Academia Digital, a la 196Online


196Online Isgor Hada

Dugsi cusub oo khadka tooska ah laga furayo oo Degmo 196 ah 2021-22 

196 Online Logo

Degmada 196 waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo furitaanka dugsi cusub oo khadka tooska ah dayrta qoysaska K-12 ee jecel inay carruurtoodu wax ku bartaan khadka tooska ah sanad dugsiyeedka 2021-22. 196Online waxay sida ugu fiican uga qaadataa barnaamijka akadeemiyada dhijitaalka ah ee hadda jirta waxayna ku dartaa kobcin ku saleysan soo jeedinta ardayda iyo macallimiinta.

196Online waxay noqon doontaa dugsi degmada oo dhan ah, oo leh macallimiin Degmo 196 ah iyo helitaanka isla taakuleynta tacliimeed ee laga heli karo dhismayaasha dugsiga degmada 196. 196Online waxay soo bandhigi doontaa manhaj dhameystiran, dabacsanaan iyo barasho shaqsiyeed oo dhex dhexaad u ah bulshada qadka toosan oo qiimeysa cilaaqaadka isla markaana dhiirrigelisa koritaanka iyo horumarka dhammaan ardayda. Ardayda dhigata dugsiga dhexe iyo dugsiga sare ee ka diiwaangashan 196Online waxay kaqeyb qaadan karaan nashaadaadka manhajka iskuulka ay dhigtaan. Ardayda dugsiga sare sidoo kale waxay qaadan karaan illaa saddex koorso oo gaar ah oo shaqsi ah sanad walba, haddii koorsooyinka aan laga bixin internetka.

Haddii aad rabto inaad waxbadan kabarato 196Online, fadlan sii aqriso hoosta si aad u hesho macluumaad iyo xiriirinno. Haddii aad rabto inaad ilmahaaga qorto 196Online sanad dugsiyeedka 2021-22, waa inaad hadda wax ka qabataa illaa Khamiista, Maarso 4.

KELIYA HAL TODDOBAAD SI AAD ISU DUUBSATO 2021-22 - WINDOW WUXUU KA FURAN YAHAY MARSHA 4

Guji xiriirinta foomka diiwaangelinta

Macluumaad Dheeraad ah

Digital Academy to 196Online